Sản Phẩm

Cập nhật sản phẩm mới nhất

Yến nguyên tổ tinh chế đặc biệt

Yến nguyên tổ tinh chế đặc biệt

Giá liên hệ: 0909 275 699

Hồng yến bể sợi (đã sạch lông)

Hồng yến bể sợi (đã sạch lông)

Giá liên hệ: 0909 275 699

Yến sào nuôi tinh chế làm sạch loại 1

Yến sào nuôi tinh chế làm sạch loại 1

Giá liên hệ: 0909 275 699

Tổ yến nhà chưa làm sạch

Tổ yến nhà chưa làm sạch

Giá liên hệ: 0909 275 699

Chân Yến Nhà Làm Sạch

Chân Yến Nhà Làm Sạch

Chân Yến Nhà Làm Sạch ( 10gr )

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Rút Lông

Yến Nhà Nguyên Tổ Chưa Rút Lông

Giá liên hệ: 0909 275 699